Loading...
   
  Mr. Vijayanath Shetty

 

  Mr. Kanthappa Shetty

 

   
  Mr. jayram Shetty

 

  Miss. Premlatha Shetty

 

   
  Miss.Shailini B.Semitha

 

  Mr.Uday Shetty

 

   
  Mr.Vishwanatha Semitha

 

  Mr.M.Jeevandhar Kumar

 

   
  Mr.Ramesh Shetty

 

  Mr.M.Ananda Alva

 

   
  Mr.Sandesh Shetty

 

 

Temple Ruling committee

Mr. M.Ananda Alva
Mr.Jayarama Shetty
Mr. Ramesh Shetty
Mr.Vishwanatha Semitha
Miss.Preema Latha Shetty
Mr. M.Jeevandhar Kumar
Miss. Shailini B Semitha
Shankar Semitha

Sports Committee

Mr. Kanthappa Shetty
Mr. Sudharam Punja
Mr. Arjun Rai
Miss. Manisha Barve
Mr. Sandeesh R Shetty
Mr. Uday Shetty
Mr. Vijayanath Shetty
Mr. Premnath Sheety
Mr. Uday Shetty
Mr. Prasad Nayak
Mr. Pradeep Devadiga
Mr. Radhakrishna Kotian
Mr. Hema Chandra
Mr. Harish


Bhajana Mandali


Powered By